79. Instrukce a plná moc daná vyslancům rytířstva kraje Chebského a města Chebu, Ondřeji Mainelovi a doktoru Jindřichu Tilesiusovi, kteří do Prahy vypraveni byli, aby s nejvyššími úředníky zemskými vyjednávali o snížení požadované pomoci válečné 4000 tolarů na 2000—2500 si. čili 2000 tolarů se zřetelem na nemalé výlohy častými přehlídkami vojska vzešlé, více o zrušení pomezního cla v kraji a městě jejich a o další osvobození od daně. Mimo to mají žádati sa vydání resoluce císařské na podanou žádost v příčině vpádu s Falcká, aby věděli, kterak šachovati se k zajatým; konečně mají býti pamětlivi povolení v příčině výloh na stavbu hradu.

V CHEBU, 20. září 1600. — Konc. něm. v arch. m. Chebu. S. A 2 svaz. 18.
Přihlásit/registrovat se do ISP