81. Purkmistr a rada města Rakovníka prosí Plzeňské za udělení příročí do 1 roku v rukojemství za 500 kop m., jimiž na místě císařově jsou jim povinni; nemohliť prý z rukojemství toho se vyvaditi, poněvadž mnoho berní císaři na ten čas musili odvésti, který "velmi pilně, důležitě a nevyhnutedlně peněz potřebovati ráčí".

V RAKOVNÍCE, v pondělí po památce sv. Matouše apoštola a evangelisty Páně (25. záři) 1600. — Kopiár česk. Od r. 1600—1609 v arch. m. Rakovníka.
Přihlásit/registrovat se do ISP