91. Purkmistr a rada města Rokycan přiznávají se, ze vedle usnesení sněmovního vybrali při terminu sv. Havla r. 1600 sbírky z masa, ryb, vína, se sladkého pití a páleného 51 kop 40 gr. m., kteroužto sumu odsílají berníkům krajským.

Téhož dne přiznali se, Se vybrali 26 kop 54 gr. m. sbírky z krámů kupeckých, řemeslníků a handlířu, již zároveň odsílají.

V ROKYCANECH, v sobotu den památný Šimoniše Judy (28. října) 1600. — Knih. přiznav, česk. z r. 1585-1619 fol. 98 v arch. města Rokycan.
Přihlásit/registrovat se do ISP