96. Císař Rudolf II. rozepisuje sněm království Českého ke dni 25. měsíce ledna 1601 i nařizuje aby stavové na týž den do Prahy se sjeli a druhého dne na hradě Pražském na paláci se shromáždili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pátek po sv. Lucii [16. prosince] 1600. — MS. český č. 112 fol. 1.56 v arch. m. Prahy.

Purkmistrům a konšelům Starého a Nového měst Pražských bylo zvláštním listem císařským s téhož dne [16. pros.] svolání sněmu oznámeno s nařízením, aby dne 26. ledna 1601 na hradě Pražském k předložení sněmovnímu najíti se dali.

Zápis česk. ibidem.
Přihlásit/registrovat se do ISP