102. Purkmistr a rada města Litoměřic Kadafiským: oznamujíce o důtklivém psaní, které byli obdrželi od Jana Arnošta Haugvice s Biskupic, probošta Naumburského a Míšeňského, ve příčině zaplacení 6000 si., za něž se byli společné v rukojemství za císaře postavili, vyzývají je, aby ihned spolu s nimi vypravili posly na komoru pro včasné ve věci té opatření.

V LITOMĚŘICÍCH, v sobotu ochtáb sv. Tří králův [13. ledna] 1601. — Zápis česk. v Liber, concept z r. 1601—2 fol. 6. b. v arch. m. Litoměřic.
Přihlásit/registrovat se do ISP