106. Vyslaní Kutnohorští na sněmu v Praze šepmistrům a radě téhož města: o nových a zvýšených sbírkách, jež vedle sněmovního jednání stavů panského a rytířského prý budou zavedeny.

V PRAZE, 31. ledna 1601. — Orig. v arch. Kutnohorském.

Službu etc. Dne včerejšího teprva stav panský namluvivše se z strany jednání sněmovního snesení své stavu rytířskému v známost uvedli, a tak dnes stav rytířský sněmují a sněmovati budou a, jestli se namluví a [na] něčem jistém spolu s stavem panským zůstanou a se snesou, stavu našemu v známost uvedou, a tu potom, k čemu se jmiti chtíti bude, VMtem v známost uvedem; ač předpisky divné slyšíme, že z obilí z mandeluov sbírka, též ze mlejnských kol býti chce, z komínův více při rážeti se jmá, posudní na nás také uložiti chtí, a to tím přichází, že pivo se ven z města vystavuje a to na mnoze, a potom někteří naši se toho dosuzují na zemanech. Však ještě dokonce nic nevíme, než tak ty předpisky doslejcháme; pán Bůh rač s námi býti oc. Datum v Praze v středu po Obrá cení sv. Pavla na víru léta Páně 1601.

Vyslaní VMtí v městech Pražských.
Přihlásit/registrovat se do ISP