232. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští Hertvíkovi Zejdlicovi z Senfeldu, na Polné, Chocni a Přibislavi, Vilémovi Rutovi z Dírného na Nové Červené Lhotě a Melicharovi Ilaldiusovi z Najenperku, měštěnínu Starého města Pražského, nejvyšším berníkům království Českého: aby ihned beze všeho prodlévání i beze všech výmluv proti levitami odvedli ke dskám zemským sumu 5000 kop gr. čes., kteráž vedle usnesení sněmovního léta 1601 stalého pro potřeby zemské v moci stavův byla zanechána.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pátek po neděli Reminiscere [8. března] 1602. — Zápis česk. v DZ. kvat. č. 95 fol. MC.
Přihlásit/registrovat se do ISP