233. Arcibiskup Pražský oznamuje papeži Klimentu VIII., že na posledním sněmu vymohl od císaře a stavů přísné nařízení v příčině sňatků mezi blízkými příbuznými, kterýmž zapovídají se takové sňatky bez papežského dovolení pod ztrátou statků. Poněvadž však dosažení dispense spojeno bývá s obtížemi, žádá arcibiskup papeže za dovolení snadnějšího způsobu udílení dispensí, aby "kacíři a husité", na které ona zápověď také se vztahuje, nebyli odstrašeni, nýbrž spíše k poslušnosti apoštolské stolice a k obrácení přivedeni.

V PRAZE, 11. března 1602. — Konc. v arch. arcib. Pražského. (Diversae materiae).

Beatissime pater! Post devota sanctissiuiornm pedum oscula. Cum viderem bisce temporibus gravia in hoc regno et a Vestra Sanctitate commissa mihi diocesi scandala passim oriri ex eo, quod nonnulli posthabito Dei timore contra constitutiones sanctae matris ecclesiae et in animarum suarum perniciem matrimonia in gradibus prohibitis absque dispensatione contrahere praesumpserint ac etiam ea publice solemnizare de facto attentarint. emergentibus hujusmodi malis et animarum periculis tempestive occurendum statui; dumque monitiones et inhibitiones meae, praesertim apud eos, qui a cattolica religione sunt alieni, non proficerent, rem ad Sacram Caesaream Majestátem et status istius regni detuli, ut saltem poena temporali coěrcerentur, quibus fìivinae majestatis offensio parimi timoris incutiebat. Unde consecutum est, ut in proximis regni comitiis Sacra Caesarea Majestas cum statibus regni constitutionem ediderit, qua graviter prohibetur, nequis in posterům in gradu vetito absque sacrae romanae apostolicae Sedis et summi pontificis dispensatione fmatrimoniuni in hoc regno contrahere audeat, in contrafacientes vero statuitur poena, ut iidem omnibus bonis mulctentur. Quod ad Sanctitatem Vestram perscribendum duxi, nam hoc impetratum est, ut ea constitutio etiam haereticos et Hussitas obliget ad agnoscendam sanctae Sedis apostolicae authoritatem et petendum ab ea dispensationem in gradibus prohibitis, non parum momenti habet ad reducendum eos paullatim ad obedientiam sanctae matris ecclesiae catholicae, speroque hoc exemplo etiam deinreps alia salubria statuta, quibus summorum pontificuni et Sedis apostolicae authoritas in hoc regno adstruatur eiusque authoritatis agnitio in usum deveniat, me in habendis posthac commitiis a Sacia Majestáte Caesarea et statibus regni obtenturum esse. Hoc tarnen nihilominus Sanctitati Vestrae humiliter a me indcandum est, plerosque ex iis, qui in hoc Regno sic temere cum consanquineis vel affinibus suis in prohibito gradu matrimonia contrahere non sunt veriti, hanc causám praetendere, quod a petenda dispensatione obtinendi eam difficultas et itineris ad urbem prolixitas aliaque in commoda eos absterruerint. Itaque si Sanctitati Vestrae placeat, aliquam faciliorem viam dispensandi cum iis concedere, arbiträrer id ad observationem huiusmodi statuti et exhibendam ab istis hominibus sanctae Sedi apostolicae debitam reverentiam et obedientiam plurimum expedire. Quod nisi fierit, verendum est. ne tale statutům successu temporis et durantibus iisdem difficultatibus, quando dispensatio obtinenda est, denuo in desuetudinem abeat vel prorsus aboleatur. Quod tamen Sanctitatis Vestrae benignissimae voluntati ac dispositioni totum perniitto, solumque hoc tempore demisse peto, ut Sanctitas Vestra duabus personis, qui se catholicos et sanctae apostolicae Sedi obedientes profitentur, Georgio videlicet Klenovský, nobili Boemo, et Dorotheae de Rziczian baronissae, qui consanquinitate juncti, ex eo, quod pater Georgii et Avus Dorotheae fratres invicem fuerint, cum Sanctitatis Vestrae permissu matrimonium inire cupiunt, dispensationis beneficium clementissime elargiri dignetur. Id quod ipsi memori et gratissimo animo accepturi sunt, et divinam bonitatem pro diuturna Sanctitatis Vestrae incolumitate una rnecum precari nusquam intermittent. Datum Pragae die 11. Martii anno 1602.
Přihlásit/registrovat se do ISP