244. Rudolf II. purkmistra a konšely města Plzně žádá, aby na jistotu danou Jindřichovi Harantovi z Polžic, císařskému komorníku, na 10.000 kop mís. pečeť městskou přitisknouti dali a za císaře v rukojemství se postavili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v outerý den sv. Jiří [23. dubna] 1602. — Orig. český v arch. mus. král. Česk.
Přihlásit/registrovat se do ISP