246. Rudolf II. jakožto jistec a purkmistři i konšelé měst Písně a Domašlic jakožto rukojmové dávají pod pečetmi svými Jindřichovi Harantovi z Polžic, císařskému komorníku, list hlavní na 10.000 kop mís., které sobě císař na vydání válečná i jiná vypůjčil, zavazujíce se ve 3 letech, t. j. o sv. Jiří rohu 1605, jistinu takovou i s ourokem vedle nového nařízení na touž sumu vzešlým hotově zaplatiti.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, ve středu po sv. Filipu a Jakubu apoštolu [3. května]. — Konc. český v arch. mus. král. Českého.
Přihlásit/registrovat se do ISP