248. Kratičký sumární záznam sbírek zemských, berně domovní a obilní vybrané od 18. června 1601 do 6. května 1602.

1602. — Opis souč, v arch. arcib. Pražského. Parochialia L.

Léta 1601 od pondělího po sv. Trojici [18. Junii] až do pondělího po neděli Cantate [6. Maii] léta 1602 sešlo se všech sbírek:

Zemských

291.253

kop

9

gr.

1/2

d.

z obilí

75.532

"

4

"

"

berně domovní

90.658

"

59

"

6½

"

Suma všeho trého učiní

457.444

kop

13

gr.

d.míš.Ta suma jest všecka JMCské panu rentmistru a Bartolomějovi Kaštelovi kupci z Vídně (co od něho anticipirováno bylo) vydána, tak že za námi berníky zůstává toliko 222 kop 48 gr. 3 d. míš
Přihlásit/registrovat se do ISP