249. Poznamenání dlužných sbírek a berní sněmem I. 1601 svolených, které jednotlivé kraje za zbývající část roku (9 týdnů) ještě mají odvésti.

6. května 1602. — Opis souč. v arch. arcib. Pražského. Recepta ab anno 1601 et 1602.

Kratičkej vejtah, co by se ještě sbírek a berní sněmem léta 1601. svolených po zavření cedule 43. téhodne (pokudž by odsvědčení pro škody nebylo) sjíti a ze všech krajův odvésti mělo.

Z kraje

Boleslavského

sbírky

8.000

kop

berně

2.000

kop

 

Hradeckého

"

12.000

"

"

4.000

"

 

Chrudimského

"

4.000

"

"

2.000

"

 

Čáslavského

"

5.000

"

"

1.500

"

 

Kouřimského

"

2.000

"

"

500

"

 

Bechyňského

"

20.000

"

"

8.000

"

 

Prácheňského

"

1.500

"

"

500

"

 

Plzeňského

"

6.000

"

"

1.500

"

 

Žateckého

"

1.000

"

"

400

"

 

Litoměřického

"

4.000

"

"

1.500

"

 

Slánského

"

1.000

"

"

400

"

 

Rakovnického

"

200

"

"

100

"

 

Vltavského

"

100

"

"

50

"

 

Podbrdského

"

500

"

"

40

"

 

Praha

"

3.000

"

"

3.000

"

 

Suma

sbírky

68.300

kop

berně

25.490

kop vše miš.Sumárum všeho, co by se ještě sbírek a berní za léto 1601 sjíti mělo, učiní 93.790 kop mís. Actum 6. máje léta 1602.
Přihlásit/registrovat se do ISP