258. Purkmistr a rada města Chomutova prohlašují, ze jim a pohořalým sousedům sbírky a kontribuce za termín s. Havla 1601 a s. Jiří 1602 byly od císaře odpuštěny.

21. května 1602. — Kopiář v arch. města Chomutova.

My purkmistr a rada města Chomutova známo činíme tímto listem přede všemi, že maje vedle sněmovního sneseni, jenž se léta předešlého 1601 stalo, jak měsíčnou i jiné sbírky, tak také i kontribucí z vína, mas a páleného termín s. Havla dotčeného minulého roku i druhý svatojirský nyní minulý termín při obci naší vybrati, p. berníkům kraje Žateckého odvésti: nám jsou a pohořalým sousedům našim takové všecky sbírky od JMCské pána pana našeho nejmilostivějšího za dotčený rok odpuštěny a pasírovány. A že to tak jest, přijímajíc to k svému svědomí, pečetí naší městskou stvrzujeme. Datum v outerý po neděli Exaudi 1602.
Přihlásit/registrovat se do ISP