262. Rudolf II. nařizuje české komoře, aby pro zaplacení vojska na hranicích při městech báňských v Uhřích na rychlo 30.000 tolarů opatřila aneb třeba sama na úrok se vypůjčila a do císařské dvorské pokladny proti kvitanci dvorského pokladníka Hanuše Unterholzera odvedla, začež ji zmocňuje, aby částku tuto i s úroky splatila s berně domovní, na kolik se jí k nejbližšímu terminu sv. Bartoloměje sejde.

V PRAZE, 15. června 1602. — Soně. něm. opis v c. a k společ. financ, arch. ve Vídni. (Böhmen, Gedenkb. 1602.)
Přihlásit/registrovat se do ISP