272. Patent císaře Rudolfa II. ku stavům království Českého, aby vedle artikulův nařízených od osob sněmem léta 1602 volených, jež publikovány v úterý po sv. Máří Majdaleně [23. Julii] na hradě Pražském, dostavili se s patřičným počtem jízdných i pěších svých v místa k mustruňku týme snesením vyměřená, každý před mustrhera svého kraje.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v sobotu po sv. Anně [27. července] 1602. — Orig. česk. v MS. "Dekrety a recessy 1600 až 1606" sv. 108 fol. 59 v arch. c. k. místodrž. král. Českého.
Přihlásit/registrovat se do ISP