273. Purkmistr a rada Nového města Pražského přiznávají se, že davše sčísti vedle nařízení o veřejné hotovosti statek obce, zadusí a osad, též měšťanův dle odhadu z r. 1557, pak platy komorní a peníze, Které na úrocích neb jiných užitcích město a měšťané mají, na ten způsob jak se r. 1588 dalo, našli všeho 41.013 kop gr. č., z nichž jim vypraviti se dostane koní osm; z poddaných pak osedlých počtem 144 dvacátého člověka počítajíc podáviti mají osob osm, a z měšťanů usedlých, jichž jest 1500, patnáctého počítajíc 100 osob.

NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM, v pátek po sv. Petru v okovách [2. srpna] 1602. — Zápis český v MS. č. 332 fol. 126 v arch. města Prahy.
Přihlásit/registrovat se do ISP