275. Purkmistr a rada města Budějovic Českých vedle nařízení o veřejné hotovosti přiznávají se k statku obecnímu, a sice šosovnímu a pozemskému i s přikoupenou vsí Strubcem vedle odhadu z roku 1558 (nemohouce se dohledati ani doptati šacuňku z r. 1557) v sumě 28.125 kop gr. č., z čehos vysílají 6 koní; z měšfanů osedlých počtem 335 přijde jim vypraviti osob 22, s poddaných počtem 315 pak 16 osob pěších.

V BUDĚJOVICÍCH ČESK., v pondělí po sv. Vavřinci [12. srpna] 1602. — Zápis český v manuálu z r. 1602 fol. 32 b v arch. města Budějovic Čes.
Přihlásit/registrovat se do ISP