286. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští purkmistru a konšelům Hradiště hory Tábor: poněvadž restanfy berní z kraje Bechyňského za léta 1595 a 1596 zůstávají neodvedeny za spoluměšfanem jejich Pavlem Zálužským, bývalým berníkem krajským, budiž jemu od nich nařízeno, aby ve středu den sv. Diviše [9. října] na plném soudu zemském se postavil a peníze i reštanty zvyupomínané řádně odvedl.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, ve čtvrtek po památce sv. Jeronýma [3. října] 1602. — Záp. česk. v DZ. kv. á. 95 fol. M 23
Přihlásit/registrovat se do ISP