293. Arcibiskup Pražský prosí císaře za přímluvu u papeže, aby v příčině posledním sněmem vydaného zákazu sňatků mezi blízkými příbuznými, zejména ve vyšších stavech, bez povolení stolice papežské snadnější způsob dosažení takového osvobození povolen byl, aby zvláště pod obojí, kteří tomu zákazu také podléhají, papežského však prominutí stěží aneb naprosto dosáhnouti nemohou, tím spíše k poslušenství církve katolické přivedeni byli.

9. listopadu 1602. — Konc. v arch. arcibisk. Pražsk. (Archiepiscopalia, diversae materiae.)

Sacratissiine, invictissimeque Caesar ac domine domine clementissime! Quia in proxime habitis regni comitiis saluberrima illa constitutio emanavit, qua inhibetur, ne quis matrimonium in gradii consanguinitatis et affinitatis prohibito contrahere in hoc regno praesumat absque Sedis Apostolicae dispensatione, multa ob id scandala et animarum pericula peccandique occassiones passim evitantur et solus poenae in contrafacientes statutae timor in officio quosdam retinet et a contrahendis cum gravissima Deo offensione talibus matrimoniis retrahit. Unde sacrae Caesareae Majestati Vestrae, quae una cum statibus regni tam piam constitutionem edi et promulgari voluit, merito gratiae sunt agendae. Ne autem, quod ita salubriter ac pie sancitum est, successu temporis in desuetudinem abeat aut plane intercidat, ex eo, quod istius regni incolae, ii praesertim, qui eminentioris sunt status, plerique sub utraque aut alterius quam catholicae reiigionis sunt, iique nihilominus ad observan-dam eam constitutionem obligantur, et a sacra Sede Apostolica dispensationem petere clebent, si in gradibus prohibitis contrahere velint; pro talibus vero, qui non sunt omnino catholici, a Sede Apostolica dispensatio difficulter imo vix obtineri potest: idcirco a sacra Caesarea Majestáte Vestra demisse peto, dignetur literis suis caesareis ad Sanctitatem Suam clementer intercedere, ut facilior aliquis modus in dispensando quoad matrimonia servetur cum hominibus archidioecesis huius, ita ut etiam ii, qui sub utraque sunt, a Sede Apostolica in hoc dependeant eiusque benignitatem agnoscere et hac occassione facilius ad eiusdem obedientiam et observantiam reduci possint. Alias enim, si praecise illis dispensatio, quam petent, denegabitur, verendum est, ne praedicta constitutio sensim in abusům veniat et huiusmodi matrimonia nihilominus sine dispensatione ab iis, qui non sunt catholici, posthac contrahantur, vel certe in futuris comitiis sacrae Caesareae Mti. Vestrae et statibus aliquae molestiae vel querimoniae ob id, quod petitur, moveantur. Factura est in eo sacra Caesarea Maiestas Vestra rem ad observationem huius statuti piane utilem, atque si per literas sacrae Caesareae Maiestatis Vestrae fuerit a Sanctitate Sua impetratum, non dubito, quin multarum animarum saluti et at fiderà catholicam conversioni plurimum expediet. Sacrae Caesareae Maiestati Vestrae me humiliter ac devote commendans oc 9. Novembris anno 1602.
Přihlásit/registrovat se do ISP