296. Purkmistr a rada města Budějovic Českých s listem přiznavacím odsílají berníkům krajským 103 kopy 12 gr. mís. sbírky na zaplacení lidu válečnému z 258 poddaných a 86 kop mís. berně domovní s týchž poddaných vybrané vedle usnesení sněmovního z r. 1602.

V BUDĚJOVICÍCH ČESK, v středu po sv. Martině [13. listopadu] 1602. — Záp. česk. v Manuale missiv z r. 1602 fol. 19 v arch. města Budějovic českých.
Přihlásit/registrovat se do ISP