297. Zápis o tom, co odvedeno v městě Jaroměři od 4. července do 26. listopadu 1602 berně, sbírky z komínů a na defensí, i. července až 26. listopadu 1R02. — "Kniha všelijakých pamětí" z r. 1595 fol. A22 v arch. města Jaroměře.

Léta Páně 1602 ve čtvrtek po památce Navštívení sv. Alžběty [4. Julii] za p. purkmistra Martina Votýpky v plné radě p. Václav Nesuchynský, osoba radní, kvitancí předložil, že jest odvedl pánům vejběrčím do města Hradce nad Labem sbírky za termin první sv. Trojice z komínuov 280 po 10 gr. mis., čehož učiní čtyřidceti šest kop 40 gr. mís., jakž kvitancí na to učiněná, kteráž jest do sklepu dána, plněji svědčí.

L. P. 1602 v pátek po památce sv. Kiliána [12. Julii] za p. purkmistra Jana Čížka v plné radě p. Václav Nesuchynský a p. Jiřík Nedělius, písař radní, kvitancí předložili na defensí od pana purkmistra a rady Starého města Pražského za termin pondělí sv. Trojice léta tohoto 1602, při kterémžto terminu odvedeno, co na obec tuto přišlo, dvě stě padesáte pěti kop míš., jakž dáleji kvitancí, kteráž v sklepě zůstává, v sobě šíř obsahuje a zavírá, jíž jest actum v pondělí po památce mistra Jana z Husince [8. Julii] 1. P. 1602. Při kterémžto odvozování utraceno na cestě 6 kop 9 gr. 1/2 p. vše českých.

L. P. 1602 v outerej po památce sv. panny Kateřiny [26. Nov.] za p. purkmistra Mikuláše Chůdka p. Václav Nesuchynský a p. Jiřík Dvorský, písař radní, předložili kvitancí od slovutné a mnoho vzáctné poctivosti p. purkmistra a rady Starého města Pražského na berni za termin sv. Bartoloměje, na kterýžto termin se odvedlo 170 kop míš.; na defensí za termin sv. Havla jminulého vše léta tohoto 1602, za kterýžto termin se dáti dostalo 255 kop míš. Však toto při tom vědíno buď, že jsou páni Pražané za termin berně Bartolomějský a za termin druhý sv. Mikuláše k této vejš psané sumě místo obce tyto 50 kop míš. založiti ráčili, kteráž jest od týchž pánův vyslaných zase z měst Pražských přivezena a pp. na rathouz odvedena na pomoc budoucích odvedení. Actum ut supra. Při tom odvozování berní utraceno na cestě 12 kop 10 gr. 5 d.
Přihlásit/registrovat se do ISP