298. Purkmistr a rada města Žatce Kryštofovi Fictumovi oznamují, že dali veřejně prohlásiti císařský mandát o bratřích Boleslavských.

2. prosince 1602. — Kop. v arch. místodrž. král. Cesk. E. 109—1.

Službu etc. - Psaní VMti a při něm odeslané JMCské poručení a mandáty přijavše, poněvadž pro jarmark minulého týhodne v městě tomto držanej prve býti nemohlo, včerejšího dne po kázání slova božího všecku obec města tohoto na rathous svolavše dali sme takové mandáty přečísti. A ačkoliv v městě tomto o žádných sektách nevíme, nebo se všickni obyvatelé do jednoho kostela k po slouchání slova božího a přijímání velebné svátosti scházejí: však nicméně učinili sme všechněm vůbec napomenutí, aby se všickni podle milostivé JMCské jakožto pána svého nejmilostivějšího vůle poddanně a poslušně chovali. Toho sme VMti tajiti nechtěli, abyste ráčili věděti, že sme to, což nám poručeno bylo, neprodleně vykonali. S tím etc. Datum v městě Žatci v pondělí po památce sv. Ondřeje apoštola páně léta 1602. Purkmistr a rada města Žatce.
Přihlásit/registrovat se do ISP