299. Kryštof Fictum z Fictumu císaři Rudolfovi II. podává správu o publikování mandátů, proti Bratřím českým v městě Žatci.

NA KLÁŠTERCI, 4. prosince 1602. — Orig. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—1.

Nejjasnější etc. Poručení od VCMti urozenému pánu panu Leonhartovi Kolonoví svobodnému pánu z Felzu na Šenkenburce a Andělské Hoře, též osobě mé strany publikování v městě Žatci mandátu proti Pikhartům a těm, kteříž se bratřími Boleslavskými jmenují, vyšlého jest mně sem na Klášterec dodáno, čemuž, co v sobě obsahuje a zavírá, jsem poddaně vyrozuměl. I tuto VCMti zprávu z potřeby své činím, že týž pan Leonhart Kolona z Felzu na tento čas v zemi není, nýbrž do Tyrolu odjeti musil, o jehožto čase příjezdu věděti se nemůže: a protož nemoha k osobnému též věci vyřízení pro nedostatek zdratí svého, v němž tento rok z vůle pána Boha často postaven jsem, postačiti, purkmistru a radě téhož města Žatce týž exempláře tejchž mandátův proti týmž Pikhartům aneb Bratřím nám odeslané aby je v přítomnosti vší obci téhož města, povolajíc tu na jistej den před sebe, zjevně přečísti a publikovati, kdež náleží, přibiti dali a ve všem se náležitě zachovali, jakož pak, že jsou tak učinili, z příležející kopie odpovědi jich milostivě vyrozuměti moci ráčíte, ten pondělí po sv. Ondřeji jsem odeslal. Datum na Klášterci, ve středu po památce sv. Ondřeje apoštola Páně léta tisícího šestistého druhého.

 

    1. VCMti věrný poddaný

Kryštof Fictum z Fictumu.
Přihlásit/registrovat se do ISP