302. Zápis o vybraných berních při terminu svatomikulášském roku 1602 od sousedův Nového Města nad Metují.

NOVÉ MĚSTO N. METUJÍ, 1602. — Orig. v arch. Nového Města n. Met.

Rejstra založená k vybírání berně sv. Mikulášský od sousedův Nového města Hradiště nad Metují na míšeňsko počítaje. Léta 1602.

Z města: [seznam 38 osob] suma vší berně z města facit

41

kop

17

gr.

6

d.

Z předměstí Krajského: [seznam 75 osob] suma vší berně z předměstí

           

Krajského

11

"

26

"

6

"

Z podměstí Horského: [seznam osob 58] suma z předměstí Horského facit

8

"

20

"

3

"

Od Libchynských přijato

11/2

"

10

"

"

Suma sumárum vší berně z města i z obojího podměstí i s Libchynskými facit

62

"

10

"

1

"Léta Páně 1602 v neděli po sv. Tomáši pan Jan Láník, výběrčí, odvedl mi berně sv. Mikulášské z lidí osedlých při městě 172 z jednoho každého po 20 gr., činí 57 kop 20 gr.

 

Jakub Aujezdský, m. p. písař.


Přihlásit/registrovat se do ISP