303. Zpráva hejtmanů kraje Čáslavského Kašpara Melichara z Žerotína a Matěje Salavy z Lípy podaná císaři o vyhlášení císařského mandátu proti hratřím Boleslavským v městě Čáslavi.

V ČÁSLAVI, 9. prosince 1602. — Orig. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109-1.

Nejjasnější etc. Na milostivé poručení VCMti tak sme se poslušně a poddaně zachovali, nemohouce prve dnes, totiž v pondělí po sv. Mikuláši, do města Čáslavě sjeli, ouřad konšelský i obec na rathous před sebe obeslali, jim takovej mandát publikovati, zjevně přečísti a potomně jeden na rathous, druhej na bránu přibíti dali, přístně jim jménem VCMti poručili, aby se tak vedle milostivého poručení a vůle, v témž mandátu obsažené, pod uvarováním hněvu a nemilosti VCMti poslušně a poddaně chovali. Proti čemuž žádnej na odpor se nestavěti, nýbrž že se tak poslušně chovati chtějí, oznámili, Čehož sme nechtěli pominouti než VCMti poníženě a poddaně se poroučejíc o tom oznámiti. Datum v městě Čáslavi, v pondělí po sv. Mikuláši léta 1602.

VCMti věrní poddaní

Kašpar Melichar z Žerotína a na Nových Dvořích, Matěj Salavaz Lípy na Oumoníně a Zhoři, hejtmane kraje čáslavského.


Přihlásit/registrovat se do ISP