304. Jan starší Giglinger z Kneilštejna a na Termesivích nad Sázavou, výběrčí posudného v kraji Čáslavském, kvituje šepmistry a radu na Horách Kutnách ze 54 kop 36 gr. českých posudného, vybraných vedle usnesení sněmovního z r. 1601 za 3 kvartále od času sv. Tří králů až do času sv. Havla r. 1602.

V ČÁSLAVI, ve čtvrtek po památce Početí panny Marie [12. prosince] 1602. — Orig. česk. v arch. města Kutné Hory.
Přihlásit/registrovat se do ISP