315. Císař Rudolf 11. obesílá nejvyšší úředníky a soudce zemské k sněmu na hrad Pražský ke dni 7. ledna 1603.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 18. prosince 1602. — Konc. t arch. místodrž. král. Česk. L 34 (1600—1605.)

Dolepsaným osobám. Rudolf etc. Urozený, věrný náš milý. Vědětif milostivě dáváme, že toho pilná a důležitá potřeba ukazuje, aby se v outerý po sv. Třech králích nejprv příštích, to jest 7. dne měsíce ledna, tím raněji zde na hradě našem Pražském konečně najíti dal a, opověda se v kanceláři naší české, další milostivé vůli naší císařské poddaně vyrozuměl, jinač nečiníc.

Dán na hradě našem Pražském, v středu po Moudrosti boží léta 1602.

P. z Rožmberka.

P. nejvyšší hofmistr.

P. komorník nejvyšší.

P. sudí nejvyšší.

P. purkrabě Karlštejnský.

P. Heřman z Říčan.

P. Jan Jiří z Švanberka.

P. Jan Sezima.

P. Voldřich z Lobkovic.

P. Adam mladší z Valdštejna.

P. Vilím Slavata.

P. Hertvík Zeidlic.

P. nejvyšší písař.

P. podkomoří.

P. Pleský, purkrabě Karlštejnský.

P. Jan z Vřesovic, purkrabě kraje Hradeckého.

P. Kryštof Vratislav.

P. Zďárský.

P. Kapoun.

[Na přiloženém lístku:] Obeslání všech nejvyšších pánů ouřednikův a soudcův zemských i pána z Rožmberka k sněmu ať se napíší hned.

J. Menzl m. p.
Přihlásit/registrovat se do ISP