316. Šepmistři, konšelé i všecka obec města Hor Kuten ke sněmu na den 8. ledna 1603 rozepsanému vysílají s listem mocným Eliáše Kňoura Javornického z rady a M. Jana Benicia Táborského z starších obecních jakožto své plnomocníky.

NA HORÁCH KUTNÝCH, 6. ledna 1603. — Kopiář listův z r. 1601—1614 v arch. města Kutné Hory.

List mocný vyslaným k sněmu léta tohoto 1603. My šepmistři, konšelé i všecka obec na Horách Kutnách známo činíme tímto listem mocným obecně přede všemi, jakož jest JMCská král a pán pan náš nejmilostivější za pilnejma a znamenitejma netoliko království tohoto a zemí k němu příslušejících, ale i všeho křesťanstva se dotýkajícími potřebami sněm obecní v království tomto Českém na hradě Pražském ke středě po památce sv. Tří králův, jinak k osmému dni měsíce ledna tohoto šestistýho třetího léta otevřenými svejmi císařskými, listy a mandáty rozepsati ráčil, že nemohouce my všickni sami osobně k tomu dostačiti, na svém místě slovutné Eliáše Knoura Javornického z velké rady a mistra Jana Benicia Táborskýho z starších obecních vysíláme a jim plnou moc a právo dáváme, aby oni na místě našem ihned k témuž sněmovnímu jednání se dostaviti, ohlašovati, přimlouvati i jiné všecko, což by k tomu potřebného bylo, činiti a říditi mohli a moc jměli tak plně a tak mocně, jako bychom všickni toho přítomni byli a to činili, a to na zisk i ztrátu. Tomu na svědomí pečeť naši nadepsaných Hor Kuten k témuž listu mocnému vědomě jsme přitisknouti dali. Jenž jest dán a psán na týchž Horách Kutnách v pondělí den památky sv. Tří králův léta 1603.
Přihlásit/registrovat se do ISP