318. Purkmistr a rada města Rakovníka dávají plnou moc Aug. Malinovskému z Hlaváčova a Vád. Píseckému z Třebska, aby na místě obce do měst Pražských k jednání sněmovnímu se odebrali, podle jiných měst sněmu přítomni byli a, co za nejlepší uznají, činiti pomáhali.

V RAKOVNÍKU, 8. ledna 1603. — Kopiář česk. od r. 1000—1609 v arch města Rakovníka.
Přihlásit/registrovat se do ISP