325. Rytířstvo shromážděné na sněme přijímá do stavu svého Jana a Josefa Makovské z Makové.

16. ledna 1603. — Zápis v kvat "Relací zlatý 1602—1606" 6. 51 fol. A9b v král. zem. arch.

Páni z rytířstva podle svobod stavu svého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tisícího šestistého třetího ve čtvrtek po sv. Třech králích a zavřín téhož léta ve čtvrtek po sv. Šťastným, přijali jsou do téhož stavu svého Jana Makovskéhb z Makové s Josefem, synem jeho, poněvadž jest na témž sněmu v zeleném pokoji rodičův svých dobré zachování a řádné své zplození i také erbovní obdarování dostatečně provedl a pokázal, s takovouto při tom vejminkou, aby on zápis na sebe podle zřízení zemského, jakž toho obyčej a řád jest, dskami zemskými učinil, s nejvyšším panem písařem království českého a jinými osobami ouřadu desk zemských se smluvil a to ve čtyřech nedělích pořád zběhlých vykonal.

Relatorové na to z téhož sněmu [sic].
Přihlásit/registrovat se do ISP