326. Rytířstvo shromážděné na sněme přijímá do svého stavu Jana a Peti a Hageny z Švarcpachu.

16. ledna 1603. — Zápis v kvat. "Relací zlatý 1602—1606" č. 51 fol. A 10 v král. zem. arch.

Páni z rytířstva podle svobod stavu svého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tisícího šestistého třetího ve čtvrtek po sv. Třech králích a zavřin téhož léta ve čtvrtek po sv. Šťastným, přijali jsou do téhož stavu svého Jana Hagen z Švarcpachu s Petrem, synem jeho, na ten a takový způsob, že on Jan Hagen etc.

Relatorové na to z téhož sněmu: Purkhart Točnik z Křimic na Prostiboři a Křimicích, podkomoří království Českého a JMCské rada, Jan z Vřesovic a z Doubravské Hory na Podsedicích, purkrabě kraje Hradeckýho, nejvyšší jagrmistr v království českém, JMCské rada, Kryštof Vratislav z Mitrovic a na Lochovicích, JMCské rada Ctibor Tiburcl ze Žďáru a na Kladně, hejtman Menšího města Pražského, Joachym Kalenice z Kalenic a na Zručech, Zikmund Sluzský z Chlumu a na Tuchoměřicích, Jan Sluzský z Chlumu a na Klecanech, Bernart Hochauzar z Hochauzu a na Malém Baští, Jindřich Otta z Losů a na Komárově, Aleš Vrabský z Vrabí a na Zdechovicích, Jiřík Teobald Černín z Chudenic a na Oujezdé pod Vostrejm.
Přihlásit/registrovat se do ISP