328. Stav panský na sněme shromážděný přijímá mezi sebe Víta Vilíma Španovského z Lisova.

16. ledna 1603. — Zápis v kvat. "Relací zlatý 1602—1606č. 51 fol. A lib v král. zem. arch.

Páni JMt, podle svobod stavu svého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském ve čtvrtek po památce sv. Třech králích [sic] léta 1603 a zavřín téhož léta ve čtvrtek po sv. Šťastným, na milostivou přímluvu nejjasnějšího knížete a pána pana Rudolfa Druhého, z boží milostí voleného Římského císaře, Uherského a českého etc krále etc a na snažnou žádost, kterouž jest JMt Vít Vilím Španovský z Lisova i s přátely svými vzložil, i znajíce JMt jeho ctné, dobré a šlechetné chování i také starožitnost rodu jeho stavu rytířského, a nicméně pro mnohá přátelská spříznění, v kterémž on s stavem panským jest, jeho Víta Vilíma Španovskýho z Lisova etc.

Rektorové na to byli jsou z téhož stavu panského: Petr Vok z Rožmberka na Třeboni, vladař domu Rožmberského, JMCské rada, Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divicích, JMCské rada, nejstarší komorník, nejvyšší hofmistr a kamrmeistr království Českého a nad apelacími na hrade Pražském president, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, JMCské rada a nejvyšší komorník království českého, Volf Novohradský z Kolovrat, na Lnářich, Vintrberce a Vopalce, JMCské rada a nejvyšší sudí království Českého, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, JMCské rada a nejvyšší kancléř království Českého, Zikmund Smiřický z Smiřic a na Kostelci nad Černými lesy, JMCské rada, Teobald Švihovský z Ryzmberka a ze Švihová, JMCské kráječ, Diviš Slavata z Chlumu a z Košmberka, Sezima z Vrtby a na Janovicích.
Přihlásit/registrovat se do ISP