331. Císař Rudolf II. purkmistru a radě města Mladé Boleslavi poroučí, aby spolusousedy své, Měří dopustili se výtržnosti při zavření domu bratrského a uvězněni byli, odeslali na hrad Pražský v moc a opatření hejtmana téhož hradu.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pátek den sv. Antonína [17. ledna 1603]. — Konc. česk. v arch. místodrž. král. Česk. E. 109-1.

Druhého dne na to (18. ledna) dal císař oznámiti hejtmanu hradu Pražského, že přibudou někteří vězňové z Mladé Boleslavi, aby je přijal a vězením opatřiti poručil.

Konc. český tamtéž.
Přihlásit/registrovat se do ISP