350. Komora česká vyzývá purkmistra a radu města Tábora, aby lidem dělným i přípřeží nápomocni byli Jakubu Fojtovi, dvorskému formanu, který těžký kus střelby v Táboře zanechaný naložiti a na hrad Pražský dovesti má.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v sobotu po neděli postní Invocavit [22. února] 1603. — Orig. česk. sign. B III. y arch. m. Tábora.
Přihlásit/registrovat se do ISP