353. Výtah z patentu opata Bromnovského o přísném zachovávání katolického náboženství, zvláště aby všichni poddaní bez výminky o příštích velikonocích zpověď vykonali a pod jednou přijímali.

V BROUMOVĚ, I6. března 1603. — MS. B 21 fol. 37. v arch. zemsk. král. Česk. y Praze.

Vejtah mandátu neb patentu opata Broumovského v neděli Judica [16. Mart.] léta 1603 v kostele na katedře publikovaného, že jest v tom jistá vůle a poručení přísné jak nejvyšší vrchnosti duchovní tak i světské. JMCské a Kské až také pana opata, aby jeden každý a všickni napořád poddaní naši v městech i v vesnicích žádného nevymíňujíe, jak muži tak i ženy, k nastávající slavnosti velikonoční buď že před slavností aneb i v slavnosti, jakého by on stavu aneb povolání byl, svému správci a pastýři duší při té faře, kdež náleží, se zpovídal, a to pravě katolicky, a potom ihned tím pravým pokrmem duše opatřiti se dal a jeho užíval. Jestliže by pak takové poručení sobě zlehčil a je přestoupil, akovému že se zjevně osvědčuje, že v obci nikoli trpín býti nemá a, kdyby umřel, tedy nemá na obecném krchově, ale v poli na drahách a to beze všeho zpívání a zvonění i jiných ceremonií pochován býti.
Přihlásit/registrovat se do ISP