356. Rytířstvo a šlechta kraje Chebského, jakož i purkmistr a rada města Chebu ukazujíce na škody způsobené jim přehlídkami a průchody vojska, neúrodou, drahotou a pádem dobytka, prosí císaře, aby jim odpustil splatných 3000 zlatých českých válečné kontribuce, jichž zaplacení císařským nařízením ze dne 8. března 1603 se žádá, i nabízejí se, že z týchž příčin chtějí pro běžný rok na místě požadovaných 6000 zlatých českých pomoci válečné zaplatiti o příštím sv. Havle 3000 zlatých.

V CHEBU, 9. dubna 1603. — Něm. konc. v arch. města Chebu.
Přihlásit/registrovat se do ISP