359. Jáchym Kaplíř z Sulevic proni arcibiskupa Pražského, aby praeceptora dětí svých směl u sebe podržeti, Se mu poručiti chce, aby kasání v kostelích zanechal, jelikož arcibiskup toho trpěti nemíní; ouroční obilí zadržalé že odvede obročnímu písaři arcibiskupskému až z nového, poněvadž malou ourodu měl; žádá, aby směl ku své potřebě míti zahradu, kterou dal při svém dvoře ve Světci vedle zdi klášterní bez dovolení arcibiskupova rozšířiti.

VE SVĚTCI, druhou sobotu po Veliké noci [12. dubna] 1603. — Orig. český v arch. arcib. Pražsk. sub Recepta ab anno 1603—5.
Přihlásit/registrovat se do ISP