363. Marie z Šternberka na Zelené Hoře bratru svému, Ladislavovi z Šternberka na Planici a Zelené Hoře: aby rozkázal knězi Ondřeji Birutovi, jenž proti vůli Nepomuckých na faře u nich se zdržuje, z fary odejíti, tak aby tam mohl býti uveden kněz pod obojí, kterého ona na žádost Nepomuckých, od šesti let vznášenou, ustanovila.

NA ZELENÉ HOŘE, v sobotu po neděli Exaudi [12. května] 1603. — Orig. český v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—15.
Přihlásit/registrovat se do ISP