366. Vyslaní šlechty hraje Chebského a města Chebu v Praze žádají jménem svých plnomocnitelů nejvyšších úředníků zemských království Českého za přímluvu, aby bez jejich vědomí kancelář válečná Otovi z Vohenšteinu, jemuž svěřeno vedení jednoho tisíce jezdců, nevykazovala místo k přehlídce v Chebu, nýbrž aby toto město pro ten rok bylo toho ušetřeno, sice by jemu nebylo možno zaplatiti kontribuci na ten rok požadovanou.

V PRAZE, 17. května 1603. - Nem. konc. v arch. m. Chebu. Skříň A II, svaz. 18.
Přihlásit/registrovat se do ISP