367. Vilím z Lobkovic žádá arcibiskupa Pražského, aby za preláta do Týna Horšovského potvrdil kněze Jana Birše, rodilého odtudž z Týna a jemu povědomého, poněvadž proti svému právu kolatorskému nemohl by jiného přijmouti.

NA TÝNĚ HORŠOVĚ, 19. května 1603. Orig. v arch. arcib. Pražsk. Parochialia T et U.

Službu svou VMti vzkazuji, osvícené kníže etc. Jakož mi ku paměti přivozovati ráčíte, co jsou JMti nejvyšší pan sudí a pan kancléř království Českého strany dosazení archidiakona do města mého Tejna Horšovského mluvili, to mi v dobré paměti zůstává, že sem se vohlásil, kterej by koliv kněz to při mně jakožto kolátoru (žádostiv tu na témž prelátství dosazen bejti chtěl) vyhledával, mně se líbíc hodil a jeho přijal, tehda že VMti za konfirmování žádati nepominu. Že pak, jakž toho v psaní VMti dokládati, nějakého kněze učeného a hodného před rukami míti a mně sem za preláta vodeslati chtíti ráčíte, nevidí mi se, poněvadž ho povědom nejsem, a taky ani od VMti prve žádné přímluvci psaní za něho učiněno nejsouc, to při mně ani od něho samého kolátora těch gruntů ne vyhledával, abych ho měl neřkulic přijíti, ani abyste mi ho sem vodeslati pak míti ráčili. Nechtíc pak aby tak dlouho zde bez preláta bylo, toho jsem celého oumyslu byl, jak zase z Varů domu se navrátím, VMti psaní učiniti a při tom, abyste mi kněze Jana Birše, rodilého z města Tejna Horšovskýho, kterýho povědom jsem, za preláta dáti a konfirmovati ráčili, žádati. I poněvadž mi se tato příčina od VMti dala a mně prve psaní od VMti, nežli sem VMti psal, přišlo, VMti za to švagrovsky žádám, že mi téhož kněze Jana Birše sem do města Tejna Horšovského za preláta odeslati a konfirmovati ráčíte. Toho se VMti zase volně rád švagrovsky odplatiti nepominu. Co se pak vychování archidiakona dotejče, nikda jsem proti tomu nebyl a nejsem, co slušného a spravedlivého jest, aby to užíváno bejti nemělo. S tím se VMti na všem dobře a šťastně míti vinšuji. Datum na Tejně Horšov ském, v pondělí svatodušní léta 1603. Vilím z Lobkovic.
Přihlásit/registrovat se do ISP