370. Císař Rudolf II. dává šepmistrům, konšelům i vší obci města Hory Kutné jistotu na 1500 kop m., kterouž na. žádost jeho a na jednání Štěpána Jiřího z Šternberka na Postoloprtech, presidenta komory české na válku proti Turku mu byli zapůjčili, a slibuje zaplacení dluhu v roce, t. j. ve středu po sv. Trojici [16. června] 1.1604.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v středu po sv. Trojici [28. května] 1603. — Orig. český v arch. města Kutné Hory.
Přihlásit/registrovat se do ISP