372. Zikmund Smiřický z Smiřic přimlouvá se při arcibiskupu Pražském za poddané své se vsi Lochkova, aby jim do kostela Sliveneckého správce duchovní pod obojí dán byl, jak tomu od starodávna bývalo.

V PRAZE, 30. května 1603. — Orig. v arch. arcib. Pražsk. Parochialia S.

Službu svů VknMti vzkazuji, osvícený a vysoce důstojné kníže etc. Vedle toho VknMti oznamuji, že lidé poddaní moji ze vsi Lochkova mne k VknMti za přímluvu skrze suplikaci svou žádají v příčině kněze a správce duchovního, kterejž by jak jim tak i poddaným VknMti v kostele Sliveneckým na kolátore VknMti slovem buožím, svátostmi a jinými služebnostmi církevními posluhoval. Pro lepší vyrozumění takovou jich žádost a suplikaci VknMti příležitě posílám a, znaje žádost jich slušnou býti a jí odepříti nemohouc, zvláště poněvadž nic jiného nežli věcí dušem jich potřebných a čehož se jim i předkům jich od starodávna vždyckny dostávalo, nevyhledávají, k VknMti se za dotčené poddané své přimlouvajíc za to VknMti přátelsky a služebně žádám, že takové jich žádosti místo dáti a, aby kněz a správce duchovní, kterýž by se administrátorem a konsistoří Pražskou pod obojí přijímající spravoval, v dotčeném kostele a kolátuře VknMti jim tak, jakž od starodávna za pánův předkův VknMti, tak i za VknMti toho užívali, posluhovati mohl, a oni v takových duchovních věcech obmeškáni nebyli, povoliti ráčíte. V čemž té naděje k VknMti jsem, že vedle této mé přímluvy a žádosti tak učiniti ráčíte, čehož já se VknMti vším dobrým odměniti i odsloužiti nepominu. Tak odpovědi, kterouž bych sebe i poddané své spraviti mohl, žádám. A tím ochrana pána Boha rač s námi se všemi býti. Dán v Praze, v pátek po památce Buožího těla léta 1603.

 

Zikmund Smiřický s Smiřic, na Skalách a Kostelci nad Černými lesy, JMCské mundšenk.


Přihlásit/registrovat se do ISP