382. Arcibiskup Pražský žádá císaře Rudolfa II., aby záležitost osazení fary v městě Lipém knězem katolickým pod jednou vedle zřízení zemského na soudu zemském byla vyřízena.

10. června (praes.) 1603.— Konc. v arch. arcib. Pražsk. Acta reformationis ab anno 1676.

Nejjasnější etc. Jakou VCMti odpověď pan Adam Berka z Dube a z Lipého na Lipém a Birkšteině, též paní Alžběta Varteinberská rozená z Vartemberka na Novém Zámku a Zvířeticích na suplikaci mou v příčině dosazeni faráře katolického v městě Lipém dávají, tomu jsem z přečtení jí vyrozuměl. A pomíjejíc na tento čas jinejeh věcí v též suplikací doložených, kteréž ven z tohoto mého vznešení na VCMt jsou, toliko k tomu artikuli, kterýž jsem na VCMt vznesl, přistupuji, poníženě a poddaně VCMti za to prosím, poněvadž zřízení zemské v tom patrné jest, a na tý faře v městě Lipém jsou vždyckny od starodávna kněží pod jednou katoličtí bejvali, že tu věc k spravedlivému rozeznání na soud zemský podati ráčíte, tak aby témuž zřízení zemskému se dosti státi, a ještě na potomní časy kněží pod jednou katoličtí na tejž faře v městě Lipém zůstávati mohli. Pán Bůh ráčí VCMti za to hojná odplata bejti.

VCMti ponížený kaplan.
Přihlásit/registrovat se do ISP