386. Jan Hendrych Prollhofer z Purkersdorfu, hejtman panství Hrádku Křivoklátu, žádá arcibiskupa Pražského za dosazení kněze z konsistoře pod obojí pro Unhošťské, poněvadž od starodávna kněžími pod obojí se spravovali.

NA HRÁDKU KŘIVOKLÁTU, 19. června 1603. — Orig. v arch. arcib. Pražsk. Corresp. Sbig. Berka, archiep.

Službu etc VknMti oznamují, že jest kněz Jiřík Crpinus, někdejší farář Unhoštský dobré paměti, kderýž od dolejší konsistore Pražské pod obojí způsobou přijímajících dosazen byl, těchto pominulých dnův prostředkem smrti z tohoto světa vykročil, kdež jsou mne naddotčení Unhoštští, abych jim jiného faráře z konsistoře Pražské pod oboji způsobou přijímajících vedle starobylého způsobu do obce jejich vzíti povolil, ihned požádali. K čemuž jsem jim dříve, nežli by to VknMti v známost uvedeno bylo, raditi aniž povoliti nemohl z té příčiny, že jest JMCská pán pan nás všech nejmilostivější VknMti všechny kolatury na tomto i jiných JMCské panstvích pod správu postoupiti ráčil.

I poněvadž jsou se tíž Unhoštští od starodávna vždyckny kněžímu z konsistoře Pražské pod obojí způsobou přijímajících spravovali, za ně se k VknMti přimlouvám a služebně žádám, že naddotčeným Unhoštským jinšího faráře do obce jejich z konsistoře Pražské pod obojí způsobou přijímajících při času sv. Havla nejprve přiští [sic], jakž předešle od starodávna i nyní za lidské paměti vždycky bývalo, dosaditi poručiti ráčíte. A což tu od VknMti k žádosti a na přímluvu mou pro též Unhoštské učiněno bude, nepominu se toho VknMti službami mně možnými každého času povolně od-sluhovati. Za laskavou odpověď VknMti žádám. S tím etc. Datum na Hrádku Křivoklátu, ve čtvrtek po sv. Víte, mučedlníku Božím, léta 1603.

VknMti v službách povolný Hans Hendrych Prollhofer z Purkersdorfu,

JMCské hejtman panství Hrádku Křivoklátu.
Přihlásit/registrovat se do ISP