393. Purkmistr a rada města Budějovic Českých odvádějí výběrčím kraje Bechynského s registry a s listem přisnavacím posudné, jez byli dle sněmovního snesení vybrali za 2 kvartály od sv. Tří králů do sv. Jakuba 1. 1603 po 6 gr. z jednoho věrtele; vystaveno bylo piva bílého 24601/2 věrtele, z nichž sešlo se peněz 246 kop 3 gr. č., ječného pak 3304 věrtele, z něhož odvedeno posudného 330 kop 24 gr. č.

V BUDĚJOVICÍCH č., ve čtvrtek po sv. Martě, hospodyni Páně [31. července] 1603. — Zápis český v Manuale missiv. z r. 1602 fol. 110 v arch. města Budějovic Českých.
Přihlásit/registrovat se do ISP