395. Komora česká oznamuje Vodňanským, že vedle císařského nařízení státi se má pořádný účet a jiné opatření v příčině dluhu 200 kop míš., který Vodňanští za císařem od předkův jeho mají, a z něhož sobě úrok z povinného platu komorního dosud zapravovali, i poroučí jim, aby za tou příčinou jisté osoby s plnou mocí rio Prahy vypravili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pondělí po sv. Vavřinci [11. srpna] 1003. — Konc. český v místodrž. arch. král. Česk. v Praze. S 260-1.
Přihlásit/registrovat se do ISP