396. Komora česká nařizuje Klatovským, Kadahským a Slánským, aby za příčinou vyřízení účtu zadržalého platu komorního a ungeltu vypravili do Prahy jisté osoby z prostředku svého s plnou mocí a se všemi potřebami, jez k takovému účtu náležejí.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pondělí po sv. Vavřinci [11. srpna] 1603. — Konc. český v arch. místodrž. král. českého.
Přihlásit/registrovat se do ISP