399. Purkmistr a rada města Rakovníka přiznávají se vedle snesení sněmu léta 1602 ke sbírce měsíčné za termín sv. Vavřince r. 1603, kterou odvádějí, totiž z 21 poddaného po 24 groších mís., z jednoho faráře 1 kopu, z mistra ovčáka 20 gr. a z tří pacholků po 10 gr., v jedné sumě 10 kop 14 gr. mís.

V RAKOVNÍCE, v pondělí po sv. Bartoloměji [25. srpna] 1603. — Zápis český v kopiáři od r. 1600—1609 v arch. města Rakovníka.

Téhož dne odeslali vedl e svolení sněmovního z r. 1603 berním krajským s listem přiznavacím sbírku na zaplacení lidu válečného za první termín sv. Vavřince léta 1603 a sice z jednoho faráře 30 gr., jednoho mistra ovčáckého 10 gr. a z tří jeho pacholkův po o gr., což činí 55 gr. mís. (Dle poznamenání při zápisu tom přiznáno ve čtvrtek den sv. Havla [16. října] I. 1603 za termiti sv. Václava tolikéž).

Zápis český tamtéž.

Téhož dne přiznali vedle sněmovního snesení léta 1603 za termin sv. Vavřince r. 1603 sbírku z 7tf kamenů, vlny po 2 gr. mís., v sumě 2 kopy 30 gr. mís.

Zápis český tamtéž.
Přihlásit/registrovat se do ISP