400. Vedle usnesení sněmovních I. 1602 a 1603 odsílají purkmistr a rada města Rakovníka berním krajským s registry a s listem přiznavacím sbírku ze 178 osedlých sousedů, jíž se k prvnímu terminu sv. Vavřince r. 1603 sešlo 213 kop 36 gr. míš.

V RAKOVNÍCE, v středu po sv. Bartoloměji apoštolu Páně [27. srpna] 1603. — Zápis český v kopiáři od r. 1600 až 1609 v arch. města Rakovníka.
Přihlásit/registrovat se do ISP