401. Císař Rudolf II. jako jistec a města Plzeň a Budějovice České jakožto rukojmové obnovují jistotu na 2000 kop mís. starším úředníkům i vší osadě kostela sv. Klimenta v Novém městě Pražském, kteréž peníze purkmistr a konšelé Nového města Pražského ze statku někdy Matouše Smětického, souseda jich, nadepsaným osadním odkázané kšaftem pořádným vyzdvihli a na žádost císařskou v pondělí den Sv. Jiří [23. dubna] 1584 do úřadu rentmistrského v království Českém hotově složili vedle jistoty vydané v pondělí po neděli Invocavit [11. března] 1. 1585.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, y pátek den Stětí sv. Jana Křtitele [29. srpna] 1603. — Opis souč. český v arch. mus. král. Česk.
Přihlásit/registrovat se do ISP